Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 121
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARTIZIA 0,075MG/0,020MG TBL OBD 1X21
0148064 17/ 851/09-C artizia.pdf artizia.pdf G03AA10 R
ARTIZIA 0,075MG/0,02MG TBL OBD 3X21
0212515 17/ 851/09-C/PI/003/14 artizia.pdf artizia.pdf G03AA10 R
ARTIZIA 0,075MG/0,020MG TBL OBD 3X21
0221117 17/ 851/09-C/PI/019/19 artizia.pdf artizia.pdf G03AA10 R
ARTIZIA 0,075MG/0,020MG TBL OBD 3X21
0132818 17/ 851/09-C/PI/001/14 artizia.pdf artizia.pdf G03AA10 R
ARTIZIA 0,075MG/0,02MG TBL OBD 3X21
0132855 17/ 851/09-C/PI/002/14 artizia.pdf artizia.pdf G03AA10 R
ARTIZIA 0,075MG/0,020MG TBL OBD 3X21
0148065 17/ 851/09-C artizia.pdf artizia.pdf G03AA10 R
BIRGI 0,060MG/0,015MG TBL FLM 3X28(24+4)
0243035 17/ 291/16-C birgi.pdf birgi.pdf G03AA10 R
BIRGI 0,060MG/0,015MG TBL FLM 6X28(24+4)
0243033 17/ 291/16-C birgi.pdf birgi.pdf G03AA10 R
BIRGI 0,060MG/0,015MG TBL FLM 1X28(24+4)
0243034 17/ 291/16-C birgi.pdf birgi.pdf G03AA10 R
BIRGI 0,060MG/0,015MG TBL FLM 6X28(24+4)
0127349 17/ 291/16-C     G03AA10 B
BIRGI 0,060MG/0,015MG TBL FLM 3X28(24+4)
0127348 17/ 291/16-C     G03AA10 B
BIRGI 0,060MG/0,015MG TBL FLM 1X28(24+4)
0127347 17/ 291/16-C     G03AA10 B
DITINELL 0,060MG/0,015MG TBL FLM 168
0197996 17/ 315/14-C ditinell.pdf ditinell.pdf G03AA10 R
DITINELL 0,060MG/0,015MG TBL FLM 84
0197995 17/ 315/14-C ditinell.pdf ditinell.pdf G03AA10 R
DITINELL 0,060MG/0,015MG TBL FLM 28
0197994 17/ 315/14-C ditinell.pdf ditinell.pdf G03AA10 R
FEMODEN 0,075MG/0,03MG TBL OBD 3X21
0132821 56/ 220/93-C/PI/002/14 femoden.pdf femoden.pdf G03AA10 R
FEMODEN 0,075MG/0,03MG TBL OBD 3X21
0132815 56/ 220/93-C/PI/001/14 femoden.pdf femoden.pdf G03AA10 R
FEMODEN 0,075MG/0,03MG TBL OBD 3X21
0225256 56/ 220/93-C femoden.pdf femoden.pdf G03AA10 R
FEMODEN 0,075MG/0,03MG TBL OBD 21
0095615 56/ 220/93-C     G03AA10 B
FEMODEN 0,075MG/0,03MG TBL OBD 3X21
0095616 56/ 220/93-C     G03AA10 B

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05