Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 23
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADARING 0,120MG/0,015MG/24H VAG INS 1 I
0223802 17/ 237/17-C adaring.pdf adaring.pdf G02BB01 R
ADARING 0,120MG/0,015MG/24H VAG INS 3 II
0223805 17/ 237/17-C adaring.pdf adaring.pdf G02BB01 R
ADARING 0,120MG/0,015MG/24H VAG INS 1 II
0223804 17/ 237/17-C adaring.pdf adaring.pdf G02BB01 R
ADARING 0,120MG/0,015MG/24H VAG INS 3 I
0223803 17/ 237/17-C adaring.pdf adaring.pdf G02BB01 R
DANICIAH 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 3
0136525 17/ 564/16-C daniciah.pdf daniciah.pdf G02BB01 R
DANICIAH 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 1
0136524 17/ 564/16-C daniciah.pdf daniciah.pdf G02BB01 R
DANICIAH 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 6
0136526 17/ 564/16-C daniciah.pdf daniciah.pdf G02BB01 R
NUVARING 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 1
0120187 17/ 408/07-C     G02BB01 B
NUVARING 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 3
0120188 17/ 408/07-C     G02BB01 B
NUVARING 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 1+1APL
0230564 17/ 408/07-C nuvaring.pdf nuvaring.pdf G02BB01 R
NUVARING 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 3+3APL
0225800 17/ 408/07-C     G02BB01 B
NUVARING 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 1
0230566 17/ 408/07-C nuvaring.pdf nuvaring.pdf G02BB01 R
NUVARING 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 3
0230567 17/ 408/07-C nuvaring.pdf nuvaring.pdf G02BB01 R
NUVARING 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 1+1APL
0225799 17/ 408/07-C     G02BB01 B
NUVARING 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 3+3APL
0230565 17/ 408/07-C nuvaring.pdf nuvaring.pdf G02BB01 R
ORNIBEL 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 1
0136527 17/ 565/16-C ornibel.pdf ornibel.pdf G02BB01 R
ORNIBEL 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 6
0136529 17/ 565/16-C ornibel.pdf ornibel.pdf G02BB01 R
ORNIBEL 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 3
0136528 17/ 565/16-C ornibel.pdf ornibel.pdf G02BB01 R
PERLINRING 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 1
0136854 17/ 626/16-C perlinring.pdf perlinring.pdf G02BB01 R
PERLINRING 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 3
0136855 17/ 626/16-C perlinring.pdf perlinring.pdf G02BB01 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09