Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ANGUSTA 25MCG TBL NOB 8
0224492 54/ 370/17-C angusta.pdf angusta.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400 MIKROGRAMŮ TABLETY 400MCG TBL NOB 40 II
0183208 54/ 246/13-C     G02AD06 B
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 4 II
0235065 54/ 246/13-C mispregnol.pdf mispregnol.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 40 II
0235064 54/ 246/13-C mispregnol.pdf mispregnol.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 40 I
0235063 54/ 246/13-C mispregnol.pdf mispregnol.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 16 I
0235062 54/ 246/13-C mispregnol.pdf mispregnol.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 16 II
0235061 54/ 246/13-C mispregnol.pdf mispregnol.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 1 II
0235060 54/ 246/13-C mispregnol.pdf mispregnol.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 1 I
0235059 54/ 246/13-C mispregnol.pdf mispregnol.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400MCG TBL NOB 4 I
0235066 54/ 246/13-C mispregnol.pdf mispregnol.pdf G02AD06 R
MISPREGNOL 400 MIKROGRAMŮ TABLETY 400MCG TBL NOB 16 II
0183205 54/ 246/13-C     G02AD06 B
MISPREGNOL 400 MIKROGRAMŮ TABLETY 400MCG TBL NOB 4 II
0185354 54/ 246/13-C     G02AD06 B
MISPREGNOL 400 MIKROGRAMŮ TABLETY 400MCG TBL NOB 1 II
0183204 54/ 246/13-C     G02AD06 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09