Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DALACIN 20MG/G VAG CRM 20G+3APL
0015219 54/ 360/93-C dalacin.pdf dalacin.pdf G01AA10 R
DALACIN 20MG/G VAG CRM 20G+7APL
0015221 54/ 360/93-C dalacin.pdf dalacin.pdf G01AA10 R
DALACIN 20MG/G VAG CRM 40G+7APL
0015222 54/ 360/93-C dalacin.pdf dalacin.pdf G01AA10 R
DALACIN 20MG/G VAG CRM 40G+3APL
0015220 54/ 360/93-C dalacin.pdf dalacin.pdf G01AA10 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. říjen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09