Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3833
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ESTRAHEXAL 25MCG/24H TDR EMP 6
0047045 56/ 211/00-C estrahexal.pdf estrahexal.pdf G03CA03 R
ESTRIMAX 2MG TBL FLM 84
0032810 56/ 163/02-C estrimax.pdf estrimax.pdf G03CA03 R
ESTROFEM 2MG TBL FLM 1X28
0096491 56/ 303/91-C estrofem.pdf estrofem.pdf G03CA03 R
ESTROFEM 2MG TBL FLM 3X28
0056204 56/ 303/91-C estrofem.pdf estrofem.pdf G03CA03 R
ESTROFEM 1MG TBL FLM 3X28
0053798 56/ 499/99-C estrofem.pdf estrofem.pdf G03CA03 R
ESTROFEM 1MG TBL FLM 1X28
0053797 56/ 499/99-C estrofem.pdf estrofem.pdf G03CA03 R
EVELLIEN 0,075MG TBL FLM 1X28
0218903 17/ 640/12-C     G03AC09 B
EVELLIEN 0,075MG TBL FLM 3X28
0243041 17/ 640/12-C evellien.pdf evellien.pdf G03AC09 R
EVELLIEN 0,075MG TBL FLM 1X28
0243040 17/ 640/12-C evellien.pdf evellien.pdf G03AC09 R
EVELLIEN 0,075MG TBL FLM 3X28
0218904 17/ 640/12-C     G03AC09 B
EVISTA 60MG TBL FLM 28
0185250 EU/1/98/073/002
/PD/001/12
evista.pdf evista.pdf G03XC01 R
EVISTA 60MG TBL FLM 100
0026525 EU/1/98/073/004 evista.pdf evista.pdf G03XC01 R
EVISTA 60MG TBL FLM 84
0026524 EU/1/98/073/003 evista.pdf evista.pdf G03XC01 R
EVISTA 60MG TBL FLM 28
0026523 EU/1/98/073/002 evista.pdf evista.pdf G03XC01 R
EVISTA 60MG TBL FLM 14
0026522 EU/1/98/073/001 evista.pdf evista.pdf G03XC01 R
EVRA 203MCG/24H+33,9MCG/24H TDR EMP 9
0232601 EU/1/02/223/002
/PD/002/19
evra.pdf evra.pdf G03AA13 R
EVRA 203MCG/24H+33,9MCG/24H TDR EMP 18
0026526 EU/1/02/223/003 evra.pdf evra.pdf G03AA13 R
EVRA 203MCG/24H+33,9MCG/24H TDR EMP 9
0026527 EU/1/02/223/002 evra.pdf evra.pdf G03AA13 R
EVRA 203MCG/24H+33,9MCG/24H TDR EMP 3
0026528 EU/1/02/223/001 evra.pdf evra.pdf G03AA13 R
EVRA 203MCG/24H+33,9MCG/24H TDR EMP 9
0185373 EU/1/02/223/002
/PD/001/13
evra.pdf evra.pdf G03AA13 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09