Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3833
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BONADEA 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21
0132842 17/ 599/11-C/PI/002/14 bonadea.pdf bonadea.pdf G03AA16 R
BONADEA 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21
0132860 17/ 599/11-C/PI/003/14 bonadea.pdf bonadea.pdf G03AA16 R
BONADEA 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21
0132938 17/ 599/11-C/PI/001/16 bonadea.pdf bonadea.pdf G03AA16 R
BONADEA 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21
0221105 17/ 599/11-C/PI/008/19 bonadea.pdf bonadea.pdf G03AA16 R
BONISSA 0,03MG/2MG TBL FLM 3X21
0199915 17/ 809/11-C bonissa.pdf bonissa.pdf G03AA15 R
BONISSA 0,03MG/2MG TBL FLM 1X21
0199914 17/ 809/11-C bonissa.pdf bonissa.pdf G03AA15 R
BONISSA 0,03MG/2MG TBL FLM 6X21
0199916 17/ 809/11-C bonissa.pdf bonissa.pdf G03AA15 R
BONISSA 0,03MG/2MG TBL FLM 3X21
0221116 17/ 809/11-C/PI/018/19 bonissa.pdf bonissa.pdf G03AA15 R
BREVACTID 1500 IU 1500IU INJ PSO LQF 3+3X1ML
0207777 brevactid.pdf brevactid.pdf G03GA01 F
BREVACTID 5000 IU 5000IU INJ PSO LQF 1+1X1ML
0207778 brevactid.pdf brevactid.pdf G03GA01 F
CALLETO 2MG/0,03MG TBL FLM 1X21
0223095 17/ 069/09-C     G03AA16 B
CALLETO 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21
0223096 17/ 069/09-C     G03AA16 B
CALLETO 2MG/0,03MG TBL FLM 6X21
0223097 17/ 069/09-C     G03AA16 B
CALLETO 2MG/0,03MG TBL FLM 13X21
0223098 17/ 069/09-C     G03AA16 B
CALLETO 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21
0132987 17/ 069/09-C/PI/004/16     G03AA16 B
CALLETO 2MG/0,03MG TBL FLM 3X21
0237498 17/ 069/09-C calleto.pdf calleto.pdf G03AA16 R
CALLETO 2MG/0,03MG TBL FLM 6X21
0237499 17/ 069/09-C calleto.pdf calleto.pdf G03AA16 R
CALLETO 2MG/0,03MG TBL FLM 13X21
0237500 17/ 069/09-C calleto.pdf calleto.pdf G03AA16 R
CALLETO 2MG/0,03MG TBL FLM 1X21
0237497 17/ 069/09-C calleto.pdf calleto.pdf G03AA16 R
CANDIBENE 200MG VAG TBL 3
0062863 54/ 922/92-B/C candibene.pdf candibene.pdf G01AF02 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 60 70 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09