Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3833
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SEASONIQUE 150MCG/30MCG+10MCG TBL FLM 91(84+7)
0242353 17/ 523/15-C seasonique.pdf seasonique.pdf G03AA07 R
SEASONIQUE 150MCG/30MCG+10MCG TBL FLM 91(84+7)
0126806 17/ 523/15-C     G03AA07 B
SECULACT 0,075MG TBL FLM 1X28 II
0225491 17/ 297/15-C seculact.pdf seculact.pdf G03AC09 R
SECULACT 0,075MG TBL FLM 3X28 II
0225492 17/ 297/15-C seculact.pdf seculact.pdf G03AC09 R
SECULACT 0,075MG TBL FLM 6X28 II
0225493 17/ 297/15-C seculact.pdf seculact.pdf G03AC09 R
SENSHIO 60MG TBL FLM 84
0222786 EU/1/14/978/003 senshio.pdf senshio.pdf G03XC05 R
SENSHIO 60MG TBL FLM 28
0210319 EU/1/14/978/002 senshio.pdf senshio.pdf G03XC05 R
SENSHIO 60MG TBL FLM 7
0210318 EU/1/14/978/001 senshio.pdf senshio.pdf G03XC05 R
SIDARSO 4MG CPS DUR 10X1
0228866 87/ 174/18-C sidarso.pdf sidarso.pdf G04CA04 R
SIDARSO 8MG CPS DUR 90X1
0228882 87/ 175/18-C sidarso.pdf sidarso.pdf G04CA04 R
SIDARSO 8MG CPS DUR 60X1
0228881 87/ 175/18-C sidarso.pdf sidarso.pdf G04CA04 R
SIDARSO 8MG CPS DUR 50X1
0228880 87/ 175/18-C sidarso.pdf sidarso.pdf G04CA04 R
SIDARSO 8MG CPS DUR 30X1
0228879 87/ 175/18-C sidarso.pdf sidarso.pdf G04CA04 R
SIDARSO 8MG CPS DUR 10X1
0228878 87/ 175/18-C sidarso.pdf sidarso.pdf G04CA04 R
SIDARSO 8MG CPS DUR 100
0228877 87/ 175/18-C sidarso.pdf sidarso.pdf G04CA04 R
SIDARSO 8MG CPS DUR 90
0228876 87/ 175/18-C sidarso.pdf sidarso.pdf G04CA04 R
SIDARSO 8MG CPS DUR 60
0228875 87/ 175/18-C sidarso.pdf sidarso.pdf G04CA04 R
SIDARSO 8MG CPS DUR 50
0228874 87/ 175/18-C sidarso.pdf sidarso.pdf G04CA04 R
SIDARSO 4MG CPS DUR 10
0228860 87/ 174/18-C sidarso.pdf sidarso.pdf G04CA04 R
SIDARSO 4MG CPS DUR 30
0228861 87/ 174/18-C sidarso.pdf sidarso.pdf G04CA04 R

‹‹ ‹ 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 110 120 130 140 150 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09