Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3833
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APO-FINAS 5MG TBL FLM 50X1
0109991 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 98X1
0109992 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 100X1
0109993 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 100
0109994 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 250
0109995 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 500
0109996 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-FINAS 5MG TBL FLM 20
0109997 87/ 019/07-C apofinas.pdf apofinas.pdf G04CB01 R
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 30
0107578 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 30
0107577 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 100
0246136 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 100
0024718 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 100
0024720 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 90
0246141 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 90
0246140 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 30
0246139 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 30
0246138 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 100
0246137 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 90
0184224 87/ 503/06-C     G04CA02 B
APO-TAMIS 0,4MG CPS PRO 90
0184223 87/ 503/06-C     G04CA02 B
ARDIENA 2MG/0,03MG TBL FLM 1X28(21+7)
0173101 17/ 791/16-C ardiena.pdf ardiena.pdf G03AA16 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 50 60 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09