Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ESKATA 40% DRM SOL 1X1,5ML
0224400 46/ 344/17-C     D11AX25 B
ESKATA 40% DRM SOL 3X1,5ML
0224401 46/ 344/17-C     D11AX25 B
ESKATA 40% DRM SOL 3X1,5ML
0242658 46/ 344/17-C eskata.pdf eskata.pdf D11AX25 R
ESKATA 40% DRM SOL 12X1,5ML
0242659 46/ 344/17-C eskata.pdf eskata.pdf D11AX25 R
ESKATA 40% DRM SOL 1X1,5ML
0242657 46/ 344/17-C eskata.pdf eskata.pdf D11AX25 R
ESKATA 40% DRM SOL 12X1,5ML
0224402 46/ 344/17-C     D11AX25 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09