Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 66
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
STAQUIS 20MG/G UNG 1X100G
0238893 EU/1/19/1421/004 staquis.pdf staquis.pdf D11AH06 R
STAQUIS 20MG/G UNG 6X2,5G
0238890 EU/1/19/1421/001 staquis.pdf staquis.pdf D11AH06 R
VANIQA 11,5% CRM 1X60G
0500086 EU/1/01/173/003 vaniqa.pdf vaniqa.pdf D11AX16 R
VANIQA 11,5% CRM 1X15G
0500087 EU/1/01/173/001 vaniqa.pdf vaniqa.pdf D11AX16 R
VANIQA 11,5% CRM 1X30G
0500088 EU/1/01/173/002 vaniqa.pdf vaniqa.pdf D11AX16 R
VERRUMAL 5MG/G+100MG/G DRM SOL 13ML
0060890 46/ 885/94-C verrumal.pdf verrumal.pdf D11AF R

‹‹ ‹ 1 2 3 4

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. říjen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09