Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 73
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MINOXIDIL LAVINELI 2% KOŽNÍ ROZTOK 20MG/ML DRM SOL 1X60ML
0211184 46/ 244/14-C     D11AX01 B
MINOXIDIL LAVINELI 2% KOŽNÍ ROZTOK 20MG/ML DRM SOL 1X60ML
0210496 46/ 244/14-C     D11AX01 B
MINOXIDIL LAVINELI 5% KOŽNÍ ROZTOK 50MG/ML DRM SOL 1X60ML
0195592 46/ 245/14-C     D11AX01 B
MINOXIDIL LAVINELI 5% KOŽNÍ ROZTOK 50MG/ML DRM SOL 3X60ML
0195595 46/ 245/14-C     D11AX01 B
MINOXIDIL LAVINELI 5% KOŽNÍ ROZTOK 50MG/ML DRM SOL 1X60ML
0195594 46/ 245/14-C     D11AX01 B
MINOXIDIL LAVINELI 5% KOŽNÍ ROZTOK 50MG/ML DRM SOL 3X60ML
0195593 46/ 245/14-C     D11AX01 B
MINOXIDIL LAVINELI 5% KOŽNÍ ROZTOK 50MG/ML DRM SOL 3X60ML
0211190 46/ 245/14-C     D11AX01 B
MINOXIDIL LAVINELI 5% KOŽNÍ ROZTOK 50MG/ML DRM SOL 3X60ML
0211189 46/ 245/14-C     D11AX01 B
MINOXIDIL LAVINELI 5% KOŽNÍ ROZTOK 50MG/ML DRM SOL 1X60ML
0211187 46/ 245/14-C     D11AX01 B
MINOXIDIL LAVINELI 5% KOŽNÍ ROZTOK 50MG/ML DRM SOL 1X60ML
0211188 46/ 245/14-C     D11AX01 B
MIRVASO 3MG/G GEL 1X2G II
0210417 EU/1/13/904/004 mirvaso.pdf mirvaso.pdf D11AX21 R
MIRVASO 3MG/G GEL 1X30G
0222212 EU/1/13/904/007 mirvaso.pdf mirvaso.pdf D11AX21 R
MIRVASO 3MG/G GEL 1X30G II
0210419 EU/1/13/904/006 mirvaso.pdf mirvaso.pdf D11AX21 R
MIRVASO 3MG/G GEL 1X10G II
0210418 EU/1/13/904/005 mirvaso.pdf mirvaso.pdf D11AX21 R
NEOCAPIL 20MG/ML DRM SPR SOL 50ML+APL
0241324 46/ 016/92-S/C neocapil.pdf neocapil.pdf D11AX01 R
NEOCAPIL 20MG/ML DRM SPR SOL 50ML+APL
0016901 46/ 016/92-S/C     D11AX01 B
PROTOPIC 0,03% UNG 60G
0027311 EU/1/02/201/002 protopic.pdf protopic.pdf D11AH01 R
PROTOPIC 0,1% UNG 10G
0027315 EU/1/02/201/006 protopic.pdf protopic.pdf D11AH01 R
PROTOPIC 0,1% UNG 30G
0027312 EU/1/02/201/003 protopic.pdf protopic.pdf D11AH01 R
PROTOPIC 0,1% UNG 60G
0027313 EU/1/02/201/004 protopic.pdf protopic.pdf D11AH01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 28. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09