Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 73
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ELIDEL 10 MG/G KRÉM 10MG/G CRM 30G
0187122 46/ 156/02-C     D11AH02 B
ELIDEL 10 MG/G KRÉM 10MG/G CRM 100G
0187123 46/ 156/02-C     D11AH02 B
ELIDEL 10 MG/G KRÉM 10MG/G CRM 60G
0187124 46/ 156/02-C     D11AH02 B
ELIDEL 10 MG/G KRÉM 10MG/G CRM 5G
0187125 46/ 156/02-C     D11AH02 B
ELIDEL 10 MG/G KRÉM 10MG/G CRM 15G
0187121 46/ 156/02-C     D11AH02 B
ELIDEL 10MG/G CRM 15G
0232847 46/ 156/02-C elidel.pdf elidel.pdf D11AH02 R
ELIDEL 10MG/G CRM 30G
0232848 46/ 156/02-C elidel.pdf elidel.pdf D11AH02 R
ELIDEL 10MG/G CRM 100G
0232849 46/ 156/02-C elidel.pdf elidel.pdf D11AH02 R
ELIDEL 10MG/G CRM 60G
0232850 46/ 156/02-C elidel.pdf elidel.pdf D11AH02 R
ELIDEL 10MG/G CRM 5G
0232851 46/ 156/02-C elidel.pdf elidel.pdf D11AH02 R
MINORGA 50 MG/ML KOŽNÍ ROZTOK 50MG/ML DRM SOL 1X60ML
0218840 46/ 245/14-C minorga.pdf minorga.pdf D11AX01 R
MINORGA 20 MG/ML KOŽNÍ ROZTOK 20MG/ML DRM SOL 1X60ML
0218838 46/ 244/14-C minorga.pdf minorga.pdf D11AX01 R
MINORGA 20 MG/ML KOŽNÍ ROZTOK 20MG/ML DRM SOL 3X60ML
0218839 46/ 244/14-C minorga.pdf minorga.pdf D11AX01 R
MINORGA 50 MG/ML KOŽNÍ ROZTOK 50MG/ML DRM SOL 3X60ML
0218841 46/ 245/14-C minorga.pdf minorga.pdf D11AX01 R
MINOXIDIL LAVINELI 2% KOŽNÍ ROZTOK 20MG/ML DRM SOL 3X60ML
0195589 46/ 244/14-C     D11AX01 B
MINOXIDIL LAVINELI 2% KOŽNÍ ROZTOK 20MG/ML DRM SOL 1X60ML
0195590 46/ 244/14-C     D11AX01 B
MINOXIDIL LAVINELI 2% KOŽNÍ ROZTOK 20MG/ML DRM SOL 3X60ML
0195591 46/ 244/14-C     D11AX01 B
MINOXIDIL LAVINELI 2% KOŽNÍ ROZTOK 20MG/ML DRM SOL 1X60ML
0195588 46/ 244/14-C     D11AX01 B
MINOXIDIL LAVINELI 2% KOŽNÍ ROZTOK 20MG/ML DRM SOL 3X60ML
0211185 46/ 244/14-C     D11AX01 B
MINOXIDIL LAVINELI 2% KOŽNÍ ROZTOK 20MG/ML DRM SOL 3X60ML
0211186 46/ 244/14-C     D11AX01 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10