Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 73
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BELKYRA 10MG/ML INJ SOL 4X2ML
0131371 87/ 406/16-C belkyra.pdf belkyra.pdf D11AX24 R
BELOHAIR 20MG/ML DRM SOL 1X60ML
0134863 46/ 426/11-C belohair.pdf belohair.pdf D11AX01 R
BELOHAIR 50MG/ML DRM SOL 1X60ML
0134864 46/ 427/11-C belohair.pdf belohair.pdf D11AX01 R
DUOFILM DRM SOL 15ML
0172467 46/ 684/99-C duofilm.pdf duofilm.pdf D11AF R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 1X2ML I
0222560 EU/1/17/1229/001 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 200MG INJ SOL 6X1,14ML
0238485 EU/1/17/1229/016 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 3(3X1)X2ML I
0222562 EU/1/17/1229/003 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 6(3X2)X2ML I
0222563 EU/1/17/1229/004 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 1X2ML II
0222564 EU/1/17/1229/005 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 2X2ML II
0222565 EU/1/17/1229/006 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 3(3X1)X2ML II
0222566 EU/1/17/1229/007 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 6(3X2)X2ML II
0222567 EU/1/17/1229/008 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 1X2ML
0238970 EU/1/17/1229/017 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 2X2ML
0238971 EU/1/17/1229/018 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 3X2ML
0238972 EU/1/17/1229/019 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 300MG INJ SOL 6X2ML
0238973 EU/1/17/1229/020 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 200MG INJ SOL 1X1,14ML II
0238478 EU/1/17/1229/009 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 200MG INJ SOL 2X1,14ML II
0238479 EU/1/17/1229/010 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 200MG INJ SOL 3(3X1)X1,14ML II
0238480 EU/1/17/1229/011 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R
DUPIXENT 200MG INJ SOL 6(3X2)X1,14ML II
0238481 EU/1/17/1229/012 dupixent.pdf dupixent.pdf D11AH05 R

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09