Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BELOGENT 0,5MG/G+1MG/G CRM 30G
0017170 46/ 284/00-C belogent.pdf belogent.pdf D07CC01 R
BELOGENT 0,5MG/G+1MG/G UNG 30G
0017171 46/ 285/00-C belogent.pdf belogent.pdf D07CC01 R
FUCICORT 20MG/G+1MG/1G CRM 15G
0083973 46/ 320/97-C fucicort.pdf fucicort.pdf D07CC01 R
FUCICORT 20MG/G+1MG/1G CRM 20G
0225275 46/ 320/97-C fucicort.pdf fucicort.pdf D07CC01 R
FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G 20MG/G+1MG/G CRM 5G
0205541 46/ 159/15-C fucicortli.pdf fucicortli.pdf D07CC01 R
FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G 20MG/G+1MG/G CRM 15G
0205542 46/ 159/15-C fucicortli.pdf fucicortli.pdf D07CC01 R
FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G 20MG/G+1MG/G CRM 30G
0205543 46/ 159/15-C fucicortli.pdf fucicortli.pdf D07CC01 R
FUCICORT LIPID 20 MG/G + 1 MG/G 20MG/G+1MG/G CRM 60G
0205544 46/ 159/15-C fucicortli.pdf fucicortli.pdf D07CC01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11