Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CLARELUX 500MCG/G DRM SPM 100G
0179193 46/ 604/11-C clarelux.pdf clarelux.pdf D07AD01 R
CLARELUX 500MCG/G DRM SPM 50G
0179192 46/ 604/11-C clarelux.pdf clarelux.pdf D07AD01 R
CLOBEX 500MCG/G SAT 30ML
0154344 46/ 037/07-C clobex.pdf clobex.pdf D07AD01 R
CLOBEX 500MCG/G SAT 125ML
0024010 46/ 037/07-C clobex.pdf clobex.pdf D07AD01 R
CLOBEX 500MCG/G SAT 60ML
0024009 46/ 037/07-C clobex.pdf clobex.pdf D07AD01 R
DERMOVATE 0,5MG/G UNG 1X25G
0049952 46/ 429/92-C     D07AD01 B
DERMOVATE 0,5MG/G CRM 25G
0237890 46/ 430/92-C dermovate.pdf dermovate.pdf D07AD01 R
DERMOVATE 0,5MG/G CRM 100G
0046198 46/ 430/92-C     D07AD01 B
DERMOVATE 0,5MG/G UNG 1X100G
0046196 46/ 429/92-C     D07AD01 B
DERMOVATE 0,5MG/G CRM 25G
0049950 46/ 430/92-C     D07AD01 B
DERMOVATE 0,5MG/G UNG 1X25G
0237888 46/ 429/92-C dermovate.pdf dermovate.pdf D07AD01 R
DERMOVATE 0,5MG/G UNG 1X100G
0237887 46/ 429/92-C dermovate.pdf dermovate.pdf D07AD01 R
DERMOVATE 0,5MG/G CRM 100G
0237889 46/ 430/92-C dermovate.pdf dermovate.pdf D07AD01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05