Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 10
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LOCOID 0,1% 1MG/G UNG 15G
0218240 46/ 893/92-C locoid01.pdf locoid01.pdf D07AB02 R
LOCOID 0,1% 1MG/G UNG 30G
0218239 46/ 893/92-C locoid01.pdf locoid01.pdf D07AB02 R
LOCOID 0,1% 1MG/G CRM 30G
0218236 46/ 896/92-C locoid01.pdf locoid01.pdf D07AB02 R
LOCOID 0,1% 1MG/G CRM 15G
0218237 46/ 896/92-C locoid01.pdf locoid01.pdf D07AB02 R
LOCOID 0,1% 1MG/G UNG 30G
0009310 46/ 893/92-C     D07AB02 B
LOCOID 0,1% 1MG/G UNG 15G
0047030 46/ 893/92-C     D07AB02 B
LOCOID 0,1% LOTION 1MG/ML DRM SOL 30ML
0218238 46/ 142/93-C locoid01lo.pdf locoid01lo.pdf D07AB02 R
LOCOID CRELO 0,1% 1MG/G DRM EML 1X30G
0218233 46/ 013/96-C locoidcrel.pdf locoidcrel.pdf D07AB02 R
LOCOID LIPOCREAM 0,1% 1MG/G CRM 30G
0218234 46/ 097/93-C locoidlipo.pdf locoidlipo.pdf D07AB02 R
LOCOID LIPOCREAM 0,1% 1MG/G CRM 15G
0218235 46/ 097/93-C locoidlipo.pdf locoidlipo.pdf D07AB02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 31. říjen 2020 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09