Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACICLOVIR AL 50MG/G CRM 2G
0232293 46/ 336/98-C aciclovira.pdf aciclovira.pdf D06BB03 R
ACICLOVIR AL 50MG/G CRM 5G
0232294 46/ 336/98-C aciclovira.pdf aciclovira.pdf D06BB03 R
ACICLOVIR AL KRÉM 50MG/G CRM 5G
0047715 46/ 336/98-C     D06BB03 B
ACICLOVIR AL KRÉM 50MG/G CRM 2G
0047714 46/ 336/98-C     D06BB03 B
ACYCLOSTAD 50MG/G CRM 20G
0219957 46/ 337/98-C acyclostad.pdf acyclostad.pdf D06BB03 R
ACYCLOSTAD 50MG/G CRM 5G
0219956 46/ 337/98-C acyclostad.pdf acyclostad.pdf D06BB03 R
ACYCLOSTAD GALMED 50MG/G CRM 20G
0048465 46/ 337/98-C     D06BB03 B
ACYCLOSTAD GALMED 50MG/G CRM 5G
0048464 46/ 337/98-C     D06BB03 B
HERPESIN 50MG/G CRM 5G
0155941 46/ 660/97-C herpesin.pdf herpesin.pdf D06BB03 R
HERPESIN 50MG/G CRM 2G
0155940 46/ 660/97-C herpesin.pdf herpesin.pdf D06BB03 R
ZOVIRAX 50MG/G CRM 1X2G
0208356 46/ 132/86-C zovirax.pdf zovirax.pdf D06BB03 R
ZOVIRAX 50MG/G CRM 1X2G
0208357 46/ 132/86-C zovirax.pdf zovirax.pdf D06BB03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09