Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 55
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BALMANDOL OLEJ 300MG/693MG DRM SOL 225ML
0016460 46/ 003/97-C     D02AC B
BALMANDOL OLEJ 300MG/693MG DRM SOL 225ML
0241303 46/ 003/97-C balmandolo.pdf balmandolo.pdf D02AC R
BALNEUM HERMAL 0,8475G/ML BAL 100ML
0060403 46/ 323/92-C balneumher.pdf balneumher.pdf D02AC R
BALNEUM HERMAL 0,8475G/ML BAL 2X500ML
0060406 46/ 323/92-C balneumher.pdf balneumher.pdf D02AC R
BALNEUM HERMAL 0,8475G/ML BAL 150ML
0092565 46/ 323/92-C balneumher.pdf balneumher.pdf D02AC R
BALNEUM HERMAL 0,8475G/ML BAL 200ML
0060404 46/ 323/92-C balneumher.pdf balneumher.pdf D02AC R
BALNEUM HERMAL 0,8475G/ML BAL 500ML
0060405 46/ 323/92-C balneumher.pdf balneumher.pdf D02AC R
BALNEUM HERMAL 0,8475G/ML BAL 20ML
0050114 46/ 323/92-C balneumher.pdf balneumher.pdf D02AC R
BALNEUM HERMAL F BAL 1X100ML
0060407 46/ 325/92-C balneumher.pdf balneumher.pdf D02AC R
BALNEUM HERMAL F BAL 1X500ML
0060409 46/ 325/92-C balneumher.pdf balneumher.pdf D02AC R
BALNEUM HERMAL F BAL 2X500ML
0060410 46/ 325/92-C balneumher.pdf balneumher.pdf D02AC R
BALNEUM HERMAL F BAL 1X200ML
0060408 46/ 325/92-C balneumher.pdf balneumher.pdf D02AC R
BALNEUM HERMAL PLUS 829,5MG/G+150MG/G BAL 100ML
0060411 46/ 324/92-C balneumher.pdf balneumher.pdf D02AC R
BALNEUM HERMAL PLUS 829,5MG/G+150MG/G BAL 200ML
0060412 46/ 324/92-C balneumher.pdf balneumher.pdf D02AC R
BALNEUM HERMAL PLUS 829,5MG/G+150MG/G BAL 500ML
0060413 46/ 324/92-C balneumher.pdf balneumher.pdf D02AC R
BALNEUM HERMAL PLUS 829,5MG/G+150MG/G BAL 2X500ML
0060414 46/ 324/92-C balneumher.pdf balneumher.pdf D02AC R
BALNEUM HERMAL PLUS 829,5MG/G+150MG/G BAL 20ML
0052226 46/ 324/92-C balneumher.pdf balneumher.pdf D02AC R
EXCIPIAL MAST UNG 100G
0241322 46/1041/97-C excipial.pdf excipial.pdf D02AC R
EXCIPIAL KRÉM CRM 100G
0241321 46/1044/97-C excipial.pdf excipial.pdf D02AC R
EXCIPIAL MAST UNG 100G
0016464 46/1041/97-C     D02AC B

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. březen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. únor 2020 v 00:09