Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 52
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZETOVAR 10MG/10MG TBL NOB 90
0228540 31/ 111/18-C zetovar.pdf zetovar.pdf C10BA05 R
ZETOVAR 10MG/80MG TBL NOB 100
0228550 31/ 114/18-C zetovar.pdf zetovar.pdf C10BA05 R
ZETOVAR 10MG/80MG TBL NOB 90
0228549 31/ 114/18-C zetovar.pdf zetovar.pdf C10BA05 R
ZETOVAR 10MG/80MG TBL NOB 30
0228548 31/ 114/18-C zetovar.pdf zetovar.pdf C10BA05 R
ZETOVAR 10MG/40MG TBL NOB 100
0228547 31/ 113/18-C zetovar.pdf zetovar.pdf C10BA05 R
ZETOVAR 10MG/40MG TBL NOB 90
0228546 31/ 113/18-C zetovar.pdf zetovar.pdf C10BA05 R
ZETOVAR 10MG/40MG TBL NOB 30
0228545 31/ 113/18-C zetovar.pdf zetovar.pdf C10BA05 R
ZETOVAR 10MG/20MG TBL NOB 100
0228544 31/ 112/18-C zetovar.pdf zetovar.pdf C10BA05 R
ZETOVAR 10MG/20MG TBL NOB 90
0228543 31/ 112/18-C zetovar.pdf zetovar.pdf C10BA05 R
ZETOVAR 10MG/20MG TBL NOB 30
0228542 31/ 112/18-C zetovar.pdf zetovar.pdf C10BA05 R
ZETOVAR 10MG/10MG TBL NOB 100
0228541 31/ 111/18-C zetovar.pdf zetovar.pdf C10BA05 R
ZETOVAR 10MG/10MG TBL NOB 10
0244739 31/ 111/18-C zetovar.pdf zetovar.pdf C10BA05 R
ZETOVAR 10MG/20MG TBL NOB 10
0244740 31/ 112/18-C zetovar.pdf zetovar.pdf C10BA05 R
ZETOVAR 10MG/40MG TBL NOB 10
0244741 31/ 113/18-C zetovar.pdf zetovar.pdf C10BA05 R
ZETOVAR 10MG/80MG TBL NOB 10
0244742 31/ 114/18-C zetovar.pdf zetovar.pdf C10BA05 R
ZETOVAR 10MG/10MG TBL NOB 30
0228539 31/ 111/18-C zetovar.pdf zetovar.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/10MG TBL FLM 10
0233457 31/ 403/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/20MG TBL FLM 90
0204759 31/ 404/14-C     C10BA05 B
ZOLETORV 10MG/10MG TBL FLM 30X1
0233459 31/ 403/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R
ZOLETORV 10MG/10MG TBL FLM 45X1
0233460 31/ 403/14-C zoletorv.pdf zoletorv.pdf C10BA05 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05