Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3020
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADEZOP 10MG TBL NOB 30
0232940 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 56
0232941 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 60
0232942 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 84
0232943 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 90
0232944 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 100
0232945 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 7
0136650 31/ 584/16-C     C10AX09 B
ADEZOP 10MG TBL NOB 10
0136651 31/ 584/16-C     C10AX09 B
ADEZOP 10MG TBL NOB 14
0136652 31/ 584/16-C     C10AX09 B
ADEZOP 10MG TBL NOB 20
0136653 31/ 584/16-C     C10AX09 B
ADEZOP 10MG TBL NOB 28
0136654 31/ 584/16-C     C10AX09 B
ADEZOP 10MG TBL NOB 30
0136655 31/ 584/16-C     C10AX09 B
ADEZOP 10MG TBL NOB 56
0136656 31/ 584/16-C     C10AX09 B
ADEZOP 10MG TBL NOB 60
0136657 31/ 584/16-C     C10AX09 B
ADEZOP 10MG TBL NOB 84
0136658 31/ 584/16-C     C10AX09 B
ADEZOP 10MG TBL NOB 90
0136659 31/ 584/16-C     C10AX09 B
ADEZOP 10MG TBL NOB 100
0136660 31/ 584/16-C     C10AX09 B
ADEZOP 10MG TBL NOB 7
0232935 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 10
0232936 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R
ADEZOP 10MG TBL NOB 14
0232937 31/ 584/16-C adezop.pdf adezop.pdf C10AX09 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05