Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 143
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BILAMCAR 8MG/10MG CPS DUR 30
0224578 58/ 389/17-C bilamcar.pdf bilamcar.pdf C09DB07 R
BILAMCAR 8MG/5MG CPS DUR 28
0224575 58/ 388/17-C bilamcar.pdf bilamcar.pdf C09DB07 R
BILAMCAR 8MG/5MG CPS DUR 30
0224576 58/ 388/17-C bilamcar.pdf bilamcar.pdf C09DB07 R
BILAMCAR 8MG/10MG CPS DUR 28
0224577 58/ 389/17-C bilamcar.pdf bilamcar.pdf C09DB07 R
BILAMCAR 16MG/10MG CPS DUR 30
0224582 58/ 391/17-C bilamcar.pdf bilamcar.pdf C09DB07 R
BILAMCAR 16MG/5MG CPS DUR 28
0224579 58/ 390/17-C bilamcar.pdf bilamcar.pdf C09DB07 R
BILAMCAR 16MG/5MG CPS DUR 30
0224580 58/ 390/17-C bilamcar.pdf bilamcar.pdf C09DB07 R
BILAMCAR 16MG/10MG CPS DUR 28
0224581 58/ 391/17-C bilamcar.pdf bilamcar.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 14
0236807 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 28
0236808 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 30
0236809 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 50
0236810 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 56
0236811 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 60
0236812 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 90
0236813 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 98
0236814 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 100
0236815 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 7X1
0236816 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 10X1
0236817 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 14X1
0236818 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05