Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 130
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BILAMCAR 8MG/10MG CPS DUR 30
0224578 58/ 389/17-C bilamcar.pdf bilamcar.pdf C09DB07 R
BILAMCAR 8MG/5MG CPS DUR 28
0224575 58/ 388/17-C bilamcar.pdf bilamcar.pdf C09DB07 R
BILAMCAR 8MG/5MG CPS DUR 30
0224576 58/ 388/17-C bilamcar.pdf bilamcar.pdf C09DB07 R
BILAMCAR 8MG/10MG CPS DUR 28
0224577 58/ 389/17-C bilamcar.pdf bilamcar.pdf C09DB07 R
BILAMCAR 16MG/10MG CPS DUR 30
0224582 58/ 391/17-C bilamcar.pdf bilamcar.pdf C09DB07 R
BILAMCAR 16MG/5MG CPS DUR 28
0224579 58/ 390/17-C bilamcar.pdf bilamcar.pdf C09DB07 R
BILAMCAR 16MG/5MG CPS DUR 30
0224580 58/ 390/17-C bilamcar.pdf bilamcar.pdf C09DB07 R
BILAMCAR 16MG/10MG CPS DUR 28
0224581 58/ 391/17-C bilamcar.pdf bilamcar.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 50X1
0220345 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 98X1
0220371 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 90X1
0220370 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 60X1
0220369 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 56X1
0220368 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 50X1
0220367 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 30X1
0220366 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 28X1
0220365 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 14X1
0220364 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 10X1
0220363 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 7
0220329 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 10
0220330 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09