Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 318
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 100X1
0226861 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 10
0226862 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 14
0226863 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 28
0226864 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 30
0226865 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 56
0226866 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 60
0226867 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 84
0226868 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 90
0226869 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 100
0226870 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 10X1
0226871 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 14X1
0226872 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 28X1
0226873 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 30X1
0226874 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 56X1
0226875 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 60X1
0226876 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 84X1
0226877 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 90X1
0226878 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 10
0226844 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 14
0226845 58/ 423/17-C     C09DB01 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10