Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 318
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
WAMLOX 5MG/160MG TBL FLM 10
0215058 58/ 091/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 5MG/160MG TBL FLM 14
0215059 58/ 091/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 5MG/160MG TBL FLM 28
0215060 58/ 091/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 5MG/160MG TBL FLM 30
0215061 58/ 091/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 5MG/160MG TBL FLM 56
0215062 58/ 091/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 5MG/160MG TBL FLM 60
0215063 58/ 091/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 5MG/160MG TBL FLM 84
0215064 58/ 091/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 5MG/160MG TBL FLM 90
0215065 58/ 091/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 5MG/160MG TBL FLM 100
0215066 58/ 091/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 10MG/160MG TBL FLM 10
0215067 58/ 092/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 10MG/160MG TBL FLM 14
0215068 58/ 092/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 10MG/160MG TBL FLM 28
0215069 58/ 092/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 10MG/160MG TBL FLM 30
0215070 58/ 092/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 10MG/160MG TBL FLM 56
0215071 58/ 092/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 10MG/160MG TBL FLM 60
0215072 58/ 092/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 10MG/160MG TBL FLM 84
0215073 58/ 092/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 10MG/160MG TBL FLM 90
0215074 58/ 092/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 10MG/160MG TBL FLM 100
0215075 58/ 092/16-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10