Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 318
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DAFIRO 10MG/160MG TBL FLM 56X1
0500346 EU/1/06/371/031 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 10MG/160MG TBL FLM 98X1
0500347 EU/1/06/371/032 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 10MG/160MG TBL FLM 280X1
0500348 EU/1/06/371/033 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 5MG/80MG TBL FLM 280(4X70)
0500349 EU/1/06/371/034 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 5MG/160MG TBL FLM 280(4X70)
0500350 EU/1/06/371/035 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 10MG/160MG TBL FLM 280(4X70)
0500351 EU/1/06/371/036 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 5MG/80MG TBL FLM 280
0028556 EU/1/06/371/008 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 5MG/80MG TBL FLM 98
0028557 EU/1/06/371/007 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 5MG/80MG TBL FLM 90
0028558 EU/1/06/371/006 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 5MG/80MG TBL FLM 56
0028559 EU/1/06/371/005 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 5MG/80MG TBL FLM 30
0028560 EU/1/06/371/004 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 5MG/80MG TBL FLM 28
0028561 EU/1/06/371/003 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 5MG/80MG TBL FLM 14
0028562 EU/1/06/371/002 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 5MG/80MG TBL FLM 7
0028563 EU/1/06/371/001 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 5MG/160MG TBL FLM 7
0028564 EU/1/06/371/009 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 5MG/160MG TBL FLM 14
0028565 EU/1/06/371/010 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 5MG/160MG TBL FLM 28
0028566 EU/1/06/371/011 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 5MG/160MG TBL FLM 30
0028567 EU/1/06/371/012 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 5MG/160MG TBL FLM 56
0028568 EU/1/06/371/013 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R
DAFIRO 5MG/160MG TBL FLM 90
0028569 EU/1/06/371/014 dafiro.pdf dafiro.pdf C09DB01 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10