Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 316
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
COAPROVEL 300MG/12,5MG TBL NOB 56X1
0028098 EU/1/98/086/010 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 150MG/12,5MG TBL NOB 56X1
0028099 EU/1/98/086/009 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 150MG/12,5MG TBL NOB 14
0028100 EU/1/98/086/007 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 150MG/12,5MG TBL NOB 28
0027444 EU/1/98/086/001 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 150MG/12,5MG TBL NOB 56
0027445 EU/1/98/086/002 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 150MG/12,5MG TBL NOB 98
0027446 EU/1/98/086/003 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 300MG/12,5MG TBL NOB 28
0027447 EU/1/98/086/004 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 300MG/12,5MG TBL NOB 56
0027448 EU/1/98/086/005 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 300MG/12,5MG TBL NOB 98
0027449 EU/1/98/086/006 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 300MG/12,5MG TBL FLM 84
0027834 EU/1/98/086/022 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 150MG/12,5MG TBL FLM 84
0027835 EU/1/98/086/021 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 300MG/25MG TBL FLM 14
0027836 EU/1/98/086/023 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 300MG/25MG TBL FLM 28
0027837 EU/1/98/086/024 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 300MG/25MG TBL FLM 56
0027838 EU/1/98/086/025 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 300MG/25MG TBL FLM 84
0027839 EU/1/98/086/026 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 300MG/25MG TBL FLM 98
0027840 EU/1/98/086/027 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 300MG/25MG TBL FLM 56X1
0027841 EU/1/98/086/028 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 300MG/12,5MG TBL NOB 14
0028097 EU/1/98/086/008 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 300MG/12,5MG TBL FLM 14
0028096 EU/1/98/086/016 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R
COAPROVEL 300MG/12,5MG TBL FLM 28
0028095 EU/1/98/086/017 coaprovel.pdf coaprovel.pdf C09DA04 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05