Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 173
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARIONEX COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 98 H
0162564 58/ 280/08-C arionexcom.pdf arionexcom.pdf C09DA01 R
ARIONEX COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 28
0162563 58/ 280/08-C arionexcom.pdf arionexcom.pdf C09DA01 R
LORISTA H 100MG/25MG TBL FLM 10
0163916 58/ 193/07-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 100MG/25MG TBL FLM 30
0163917 58/ 193/07-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 100MG/25MG TBL FLM 60
0163918 58/ 193/07-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 100MG/25MG TBL FLM 90
0163919 58/ 193/07-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 50MG/12,5MG TBL FLM 10
0163920 58/ 050/04-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 50MG/12,5MG TBL FLM 30
0163921 58/ 050/04-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 50MG/12,5MG TBL FLM 60
0163922 58/ 050/04-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 50MG/12,5MG TBL FLM 90
0163923 58/ 050/04-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 100MG/25MG TBL FLM 112
0219792 58/ 193/07-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 50MG/12,5MG TBL FLM 112
0219793 58/ 050/04-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 100MG/12,5MG TBL FLM 112
0226647 58/ 781/10-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 100MG/25MG TBL FLM 7
0122105 58/ 193/07-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 100MG/25MG TBL FLM 14
0122106 58/ 193/07-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 100MG/25MG TBL FLM 20
0122107 58/ 193/07-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 100MG/25MG TBL FLM 50
0122108 58/ 193/07-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 100MG/25MG TBL FLM 98
0122109 58/ 193/07-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 50MG/12,5MG TBL FLM 28
0097027 58/ 050/04-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 100MG/25MG TBL FLM 28
0102382 58/ 193/07-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. duben 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09