Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 364
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APROVEL 150MG TBL NOB 28
0026288 EU/1/97/046/004 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 75MG TBL FLM 30
0029668 EU/1/97/046/034 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 75MG TBL FLM 90
0029669 EU/1/97/046/037 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL FLM 30
0029670 EU/1/97/046/035 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL FLM 90
0029671 EU/1/97/046/038 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL FLM 30
0029672 EU/1/97/046/036 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL FLM 90
0029673 EU/1/97/046/039 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL FLM 56X1
0028085 EU/1/97/046/029 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL FLM 98
0028086 EU/1/97/046/030 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 75MG TBL FLM 56X1
0028072 EU/1/97/046/019 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 75MG TBL FLM 56
0028073 EU/1/97/046/018 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 75MG TBL FLM 28
0028074 EU/1/97/046/017 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 75MG TBL FLM 14
0028075 EU/1/97/046/016 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 75MG TBL FLM 98
0028076 EU/1/97/046/020 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL FLM 98
0028077 EU/1/97/046/025 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL FLM 56X1
0028078 EU/1/97/046/024 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL FLM 56
0028079 EU/1/97/046/023 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL FLM 28
0028080 EU/1/97/046/022 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 150MG TBL FLM 14
0028081 EU/1/97/046/021 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R
APROVEL 300MG TBL FLM 14
0028082 EU/1/97/046/026 aprovel.pdf aprovel.pdf C09CA04 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05