Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 309
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 84
0209794 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 90
0209795 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 98
0209796 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 100
0209797 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 50 MG 50MG TBL FLM 10
0209798 58/ 066/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 50 MG 50MG TBL FLM 14
0209799 58/ 066/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 7
0209784 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 10
0209785 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 14
0209786 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 15
0209787 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 20
0209788 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 28
0209789 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 50 MG 50MG TBL FLM 10
0199060 58/ 066/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 50 MG 50MG TBL FLM 14
0199061 58/ 066/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 50 MG 50MG TBL FLM 15
0199062 58/ 066/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 50 MG 50MG TBL FLM 20
0199063 58/ 066/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 50 MG 50MG TBL FLM 28
0199064 58/ 066/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 50 MG 50MG TBL FLM 30
0199065 58/ 066/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 50 MG 50MG TBL FLM 50
0199066 58/ 066/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 50 MG 50MG TBL FLM 56
0199067 58/ 066/12-C     C09CA01 B

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09