Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 309
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SANGONA 50MG TBL FLM 14X4
0151521 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 50MG TBL FLM 20
0151522 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 50MG TBL FLM 21
0151523 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 50MG TBL FLM 28
0151524 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 50MG TBL FLM 30
0151525 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 50MG TBL FLM 50
0151526 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 50MG TBL FLM 56
0151527 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 50MG TBL FLM 60
0151528 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 50MG TBL FLM 98
0151531 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09