Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 309
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LOSARTAN JS PARTNER 50 MG 50MG TBL FLM 98
0199071 58/ 066/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 50 MG 50MG TBL FLM 100
0199072 58/ 066/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 7
0199073 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 10
0199074 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 14
0199075 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 15
0199076 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 84
0199083 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 90
0199084 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 98
0199085 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN JS PARTNER 100 MG 100MG TBL FLM 100
0199086 58/ 067/12-C     C09CA01 B
LOSARTAN KRKA 100 MG 100MG TBL FLM 30
0208018 58/ 067/12-C losartankr.pdf losartankr.pdf C09CA01 R
LOSARTAN KRKA 100 MG 100MG TBL FLM 50
0208019 58/ 067/12-C losartankr.pdf losartankr.pdf C09CA01 R
LOSARTAN KRKA 100 MG 100MG TBL FLM 56
0208020 58/ 067/12-C losartankr.pdf losartankr.pdf C09CA01 R
LOSARTAN KRKA 100 MG 100MG TBL FLM 60
0208021 58/ 067/12-C losartankr.pdf losartankr.pdf C09CA01 R
LOSARTAN KRKA 100 MG 100MG TBL FLM 84
0208022 58/ 067/12-C losartankr.pdf losartankr.pdf C09CA01 R
LOSARTAN KRKA 100 MG 100MG TBL FLM 90
0208023 58/ 067/12-C losartankr.pdf losartankr.pdf C09CA01 R
LOSARTAN KRKA 100 MG 100MG TBL FLM 98
0208024 58/ 067/12-C losartankr.pdf losartankr.pdf C09CA01 R
LOSARTAN KRKA 100 MG 100MG TBL FLM 100
0208025 58/ 067/12-C losartankr.pdf losartankr.pdf C09CA01 R
LOSARTAN KRKA 100 MG 100MG TBL FLM 7
0208026 58/ 067/12-C losartankr.pdf losartankr.pdf C09CA01 R
LOSARTAN KRKA 100 MG 100MG TBL FLM 10
0208027 58/ 067/12-C losartankr.pdf losartankr.pdf C09CA01 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11