Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 56
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
COSYREL 10MG/10MG TBL FLM 30
0213264 58/ 566/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 10MG/5MG TBL FLM 10
0213260 58/ 565/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 10MG/10MG TBL FLM 120(4X30)
0209912 58/ 566/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 10MG/5MG TBL FLM 90(3X30)
0209913 58/ 565/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 10MG/5MG TBL FLM 120(4X30)
0209914 58/ 565/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 5MG/10MG TBL FLM 90(3X30)
0209915 58/ 564/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 5MG/10MG TBL FLM 120(4X30)
0209916 58/ 564/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 5MG/5MG TBL FLM 90(3X30)
0209917 58/ 563/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 5MG/5MG TBL FLM 120(4X30)
0209918 58/ 563/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 5MG/10MG TBL FLM 100
0213259 58/ 564/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 5MG/10MG TBL FLM 30
0213258 58/ 564/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 5MG/10MG TBL FLM 10
0213257 58/ 564/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 5MG/5MG TBL FLM 30
0213255 58/ 563/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 5MG/5MG TBL FLM 10
0213254 58/ 563/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 10MG/10MG TBL FLM 90(3X30)
0209911 58/ 566/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 5MG/5MG TBL FLM 28
0229049 58/ 563/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 5MG/5MG TBL FLM 84(3X28)
0229050 58/ 563/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 5MG/10MG TBL FLM 28
0229051 58/ 564/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 5MG/10MG TBL FLM 84(3X28)
0229052 58/ 564/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R
COSYREL 10MG/5MG TBL FLM 28
0229053 58/ 565/15-C cosyrel.pdf cosyrel.pdf C09BX02 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09