Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 89
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LOPRIDAM 4MG/1,25MG/5MG TBL NOB 30
0220629 58/1013/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 4MG/1,25MG/10MG TBL NOB 30
0220632 58/1014/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 8MG/2,5MG/10MG TBL NOB 60
0220639 58/1016/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 8MG/2,5MG/10MG TBL NOB 30
0220638 58/1016/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 8MG/2,5MG/5MG TBL NOB 90
0220637 58/1015/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 8MG/2,5MG/5MG TBL NOB 60
0220636 58/1015/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 4MG/1,25MG/5MG TBL NOB 60
0220630 58/1013/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 4MG/1,25MG/5MG TBL NOB 90
0220631 58/1013/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 8MG/2,5MG/10MG TBL NOB 90
0220640 58/1016/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 4MG/1,25MG/10MG TBL NOB 60
0220633 58/1014/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 4MG/1,25MG/10MG TBL NOB 90
0220634 58/1014/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
LOPRIDAM 8MG/2,5MG/5MG TBL NOB 30
0220635 58/1015/16-C lopridam.pdf lopridam.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/10MG/1,25MG TBL NOB 28
0206502 58/ 348/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/10MG/1,25MG TBL NOB 20
0206501 58/ 348/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/10MG/1,25MG TBL NOB 56
0206504 58/ 348/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/10MG/1,25MG TBL NOB 60
0206505 58/ 348/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/10MG/1,25MG TBL NOB 84
0206506 58/ 348/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/10MG/1,25MG TBL NOB 90
0206507 58/ 348/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 8MG/5MG/2,5MG TBL NOB 10
0206508 58/ 349/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 8MG/5MG/2,5MG TBL NOB 14
0206509 58/ 349/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. říjen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09