Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 109
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACCUZIDE 20MG/12,5MG TBL FLM 50
0064789 58/ 560/00-C accuzide.pdf accuzide.pdf C09BA06 R
ACCUZIDE 20MG/12,5MG TBL FLM 100
0064790 58/ 560/00-C accuzide.pdf accuzide.pdf C09BA06 R
ACCUZIDE 10MG/12,5MG TBL FLM 50
0076709 58/1079/94-C accuzide.pdf accuzide.pdf C09BA06 R
ACCUZIDE 10MG/12,5MG TBL FLM 10
0095254 58/1079/94-C accuzide.pdf accuzide.pdf C09BA06 R
ACCUZIDE 20MG/12,5MG TBL FLM 30
0064788 58/ 560/00-C accuzide.pdf accuzide.pdf C09BA06 R
ACCUZIDE 10MG/12,5MG TBL FLM 100
0076710 58/1079/94-C accuzide.pdf accuzide.pdf C09BA06 R
ACCUZIDE 10MG/12,5MG TBL FLM 30
0076708 58/1079/94-C accuzide.pdf accuzide.pdf C09BA06 R
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID AUROBINDO 10 MG/12,5 MG POTAHOVANÉ TBL. 10MG/12,5MG TBL FLM 7
0127858 58/ 511/10-C     C09BA06 B
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID AUROBINDO 20 MG/12,5 MG POTAHOVANÉ TBL. 20MG/12,5MG TBL FLM 500
0127891 58/ 512/10-C     C09BA06 B
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID AUROBINDO 10 MG/12,5 MG POTAHOVANÉ TBL. 10MG/12,5MG TBL FLM 14
0127860 58/ 511/10-C     C09BA06 B
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID AUROBINDO 10 MG/12,5 MG POTAHOVANÉ TBL. 10MG/12,5MG TBL FLM 20
0127861 58/ 511/10-C     C09BA06 B
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID AUROBINDO 10 MG/12,5 MG POTAHOVANÉ TBL. 10MG/12,5MG TBL FLM 28
0127862 58/ 511/10-C     C09BA06 B
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID AUROBINDO 10 MG/12,5 MG POTAHOVANÉ TBL. 10MG/12,5MG TBL FLM 30
0127863 58/ 511/10-C     C09BA06 B
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID AUROBINDO 10 MG/12,5 MG POTAHOVANÉ TBL. 10MG/12,5MG TBL FLM 42
0127864 58/ 511/10-C     C09BA06 B
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID AUROBINDO 10 MG/12,5 MG POTAHOVANÉ TBL. 10MG/12,5MG TBL FLM 50
0127865 58/ 511/10-C     C09BA06 B
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID AUROBINDO 10 MG/12,5 MG POTAHOVANÉ TBL. 10MG/12,5MG TBL FLM 56
0127866 58/ 511/10-C     C09BA06 B
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID AUROBINDO 10 MG/12,5 MG POTAHOVANÉ TBL. 10MG/12,5MG TBL FLM 60
0127867 58/ 511/10-C     C09BA06 B
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID AUROBINDO 10 MG/12,5 MG POTAHOVANÉ TBL. 10MG/12,5MG TBL FLM 84
0127868 58/ 511/10-C     C09BA06 B
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID AUROBINDO 10 MG/12,5 MG POTAHOVANÉ TBL. 10MG/12,5MG TBL FLM 90
0127869 58/ 511/10-C     C09BA06 B
QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID AUROBINDO 10 MG/12,5 MG POTAHOVANÉ TBL. 10MG/12,5MG TBL FLM 98
0127870 58/ 511/10-C     C09BA06 B

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10