Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 196
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AVANCARDO 5MG/1,25MG TBL FLM 60
0206406 58/ 214/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 2,5MG/0,625MG TBL FLM 100
0206396 58/ 213/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 2,5MG/0,625MG TBL FLM 90
0206395 58/ 213/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 2,5MG/0,625MG TBL FLM 60
0206398 58/ 213/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 2,5MG/0,625MG TBL FLM 90
0206399 58/ 213/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 2,5MG/0,625MG TBL FLM 100
0206400 58/ 213/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 5MG/1,25MG TBL FLM 30
0206401 58/ 214/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 5MG/1,25MG TBL FLM 60
0206402 58/ 214/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 5MG/1,25MG TBL FLM 90
0206403 58/ 214/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 5MG/1,25MG TBL FLM 100
0206404 58/ 214/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 5MG/1,25MG TBL FLM 30
0206405 58/ 214/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 2,5MG/0,625MG TBL FLM 30
0206397 58/ 213/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 5MG/1,25MG TBL FLM 90
0206407 58/ 214/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 5MG/1,25MG TBL FLM 100
0206408 58/ 214/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 10MG/2,5MG TBL FLM 30
0206409 58/ 215/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 10MG/2,5MG TBL FLM 60
0206410 58/ 215/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 10MG/2,5MG TBL FLM 90
0206411 58/ 215/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 10MG/2,5MG TBL FLM 100
0206412 58/ 215/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 10MG/2,5MG TBL FLM 30
0206413 58/ 215/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R
AVANCARDO 10MG/2,5MG TBL FLM 60
0206414 58/ 215/16-C avancardo.pdf avancardo.pdf C09BA04 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10