Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7126
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 5
0170663 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 7
0170664 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 10
0170665 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 14
0170666 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 20
0170667 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 28
0170668 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 60
0170671 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 56
0209237 EU/1/16/1092/003 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 98
0209238 EU/1/16/1092/004 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 14X1
0209239 EU/1/16/1092/005 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 28X1
0209240 EU/1/16/1092/006 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 30X1
0209241 EU/1/16/1092/007 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 56X1
0209242 EU/1/16/1092/008 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 90X1
0209243 EU/1/16/1092/009 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 98X1
0209244 EU/1/16/1092/010 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 28
0209245 EU/1/16/1092/011 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 56
0209246 EU/1/16/1092/012 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 98
0209247 EU/1/16/1092/013 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 14
0209248 EU/1/16/1092/014 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 28
0209249 EU/1/16/1092/015 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R

‹‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 30 40 50 60 100 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10