Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7126
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TRITACE 10MG TBL NOB 10
0191036 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 14
0191037 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 15
0191038 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 18
0191039 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 45
0191040 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 56
0191041 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 98
0191042 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 99
0191043 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 28
0191044 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 56
0191045 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 300
0191046 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 500
0191047 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 500
0191048 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 28
0005782 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 20
0015863 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 30
0015864 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 50
0015865 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 100
0015866 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 90
0119991 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 1,25MG TBL NOB 20
0056972 58/ 124/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R

‹‹ ‹ 100 200 250 260 270 280 290 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 310 320 330 340 350 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. březen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. únor 2020 v 00:09