Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7201
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TRIASYN 5MG/5MG TBL RET 100
0169178 58/ 821/99-C triasyn.pdf triasyn.pdf C09BB05 R
TRIASYN 5MG/5MG TBL RET 30
0050117 58/ 821/99-C triasyn.pdf triasyn.pdf C09BB05 R
TRIASYN 2,5MG/2,5MG TBL RET 30
0050118 58/ 820/99-C triasyn.pdf triasyn.pdf C09BB05 R
TRIASYN 2,5MG/2,5MG TBL RET 100
0169177 58/ 820/99-C triasyn.pdf triasyn.pdf C09BB05 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 28
0229033 58/ 100/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 84(3X28)
0229034 58/ 100/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 10MG/2,5MG/10MG TBL FLM 500(5X100)
0190977 58/ 103/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 10MG/2,5MG/10MG TBL FLM 100
0190976 58/ 103/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/10MG TBL FLM 28
0229035 58/ 101/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/10MG TBL FLM 84(3X28)
0229036 58/ 101/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 10MG/2,5MG/5MG TBL FLM 28
0229037 58/ 102/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 10MG/2,5MG/5MG TBL FLM 84(3X28)
0229038 58/ 102/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 10MG/2,5MG/10MG TBL FLM 28
0229039 58/ 103/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 10MG/2,5MG/10MG TBL FLM 84(3X28)
0229040 58/ 103/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 10
0203702 58/ 100/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/10MG TBL FLM 10
0203703 58/ 101/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 10MG/2,5MG/5MG TBL FLM 10
0203704 58/ 102/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 10MG/2,5MG/10MG TBL FLM 10
0203705 58/ 103/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 30
0190958 58/ 100/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 60(2X30)
0190959 58/ 100/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R

‹‹ ‹ 100 200 250 260 270 280 290 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 310 320 330 340 350 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 12. listopad 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 6. listopad 2019 v 00:08