Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6853
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VALSACOMBI 320MG/12,5MG TBL FLM 10
0161952 58/ 116/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/12,5MG TBL FLM 14
0161953 58/ 116/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/12,5MG TBL FLM 28
0161954 58/ 116/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/12,5MG TBL FLM 30
0161955 58/ 116/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/12,5MG TBL FLM 56
0161956 58/ 116/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/12,5MG TBL FLM 60
0161957 58/ 116/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/12,5MG TBL FLM 84
0161958 58/ 116/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/12,5MG TBL FLM 90
0161959 58/ 116/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/12,5MG TBL FLM 98
0161960 58/ 116/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/12,5MG TBL FLM 100
0161961 58/ 116/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/12,5MG TBL FLM 280
0161962 58/ 116/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/12,5MG TBL FLM 56X1
0161963 58/ 116/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/12,5MG TBL FLM 98X1
0161964 58/ 116/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/12,5MG TBL FLM 280X1
0161965 58/ 116/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 80MG/12,5MG TBL FLM 14
0134269 58/ 575/09-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 80MG/12,5MG TBL FLM 28
0134270 58/ 575/09-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 80MG/12,5MG TBL FLM 30
0134271 58/ 575/09-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 80MG/12,5MG TBL FLM 56
0134272 58/ 575/09-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 80MG/12,5MG TBL FLM 60
0134273 58/ 575/09-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 80MG/12,5MG TBL FLM 90
0134274 58/ 575/09-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R

‹‹ ‹ 100 200 250 260 270 280 290 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 310 320 330 340 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09