Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7104
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TOLURA 20MG TBL NOB 90
0167663 EU/1/10/632/006 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 98
0167664 EU/1/10/632/007 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 14
0167665 EU/1/10/632/008 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 28
0167666 EU/1/10/632/009 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 30
0167667 EU/1/10/632/010 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 56
0167668 EU/1/10/632/011 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 84
0167669 EU/1/10/632/012 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 90
0167670 EU/1/10/632/013 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 98
0167671 EU/1/10/632/014 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 14
0167672 EU/1/10/632/015 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 28
0167673 EU/1/10/632/016 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 30
0167674 EU/1/10/632/017 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 56
0167675 EU/1/10/632/018 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 84
0167676 EU/1/10/632/019 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 90
0167677 EU/1/10/632/020 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 100
0210154 EU/1/10/632/022 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 100
0210155 EU/1/10/632/023 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TONANDA 2MG/5MG/0,625MG TBL NOB 28
0206484 58/ 346/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 2MG/5MG/0,625MG TBL NOB 30
0206485 58/ 346/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 2MG/5MG/0,625MG TBL NOB 56
0206486 58/ 346/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R

‹‹ ‹ 100 200 240 250 260 270 280 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 300 310 320 330 340 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10