Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7277
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TANATRIL 10 MG 10MG TBL NOB 20 II
0215722 58/ 087/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 10 MG 10MG TBL NOB 50 II
0215723 58/ 087/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 10 MG 10MG TBL NOB 56 II
0215724 58/ 087/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 10 MG 10MG TBL NOB 60 II
0215725 58/ 087/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 10 MG 10MG TBL NOB 100 II
0215726 58/ 087/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 10 MG 10MG TBL NOB 7 II
0215727 58/ 087/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 10 MG 10MG TBL NOB 14 II
0215728 58/ 087/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 10 MG 10MG TBL NOB 28 II
0215729 58/ 087/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 10 MG 10MG TBL NOB 30 II
0215730 58/ 087/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 5 MG 5MG TBL NOB 10 II
0215731 58/ 086/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 5 MG 5MG TBL NOB 20 II
0215732 58/ 086/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 5 MG 5MG TBL NOB 50 II
0215733 58/ 086/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 5 MG 5MG TBL NOB 56 II
0215734 58/ 086/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 5 MG 5MG TBL NOB 60 II
0215735 58/ 086/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 5 MG 5MG TBL NOB 100 II
0215736 58/ 086/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 5 MG 5MG TBL NOB 15 II
0215737 58/ 086/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 5 MG 5MG TBL NOB 7 II
0215738 58/ 086/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 5 MG 5MG TBL NOB 14 II
0215739 58/ 086/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 5 MG 5MG TBL NOB 28 II
0215740 58/ 086/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 5 MG 5MG TBL NOB 30 II
0215741 58/ 086/03-C     C09AA16 B

‹‹ ‹ 100 200 210 220 230 240 250 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 270 280 290 300 310 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09