Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6853
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 28X1 I
0168523 EU/1/11/719/002 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 30X1 I
0168524 EU/1/11/719/003 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 40X1 I
0168525 EU/1/11/719/004 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 56X1 I
0168526 EU/1/11/719/005 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 60X1 I
0168527 EU/1/11/719/006 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 84X1 I
0168528 EU/1/11/719/007 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 90X1 I
0168529 EU/1/11/719/008 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 98X1 I
0168530 EU/1/11/719/009 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 100X1 I
0168531 EU/1/11/719/010 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 14X1 II
0168532 EU/1/11/719/011 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 28X1 II
0168533 EU/1/11/719/012 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 30X1 II
0168534 EU/1/11/719/013 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 40X1 II
0168535 EU/1/11/719/014 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 56X1 II
0168536 EU/1/11/719/015 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 60X1 II
0168537 EU/1/11/719/016 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 84X1 II
0168538 EU/1/11/719/017 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 90X1 II
0168539 EU/1/11/719/018 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 98X1 II
0168540 EU/1/11/719/019 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 20MG TBL NOB 100X1 II
0168541 EU/1/11/719/020 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 40MG TBL NOB 14X1 I
0168542 EU/1/11/719/021 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R

‹‹ ‹ 100 200 210 220 230 240 250 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 270 280 290 300 310 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09