Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7126
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SANGONA COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 90 II
0151638 58/ 207/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 98 II
0151639 58/ 207/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 100 II
0151640 58/ 207/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 7 I
0151641 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 10 I
0151642 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 14 I
0151643 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 28 I
0151644 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 30 I
0151645 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 50X1 I
0151646 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 56 I
0151647 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 60 I
0151648 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 84 I
0151649 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 90 I
0151650 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 98 I
0151651 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 100 I
0151652 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 100
0151653 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 50 I
0151654 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 250
0151655 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 7 II
0191675 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 10 II
0191676 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R

‹‹ ‹ 100 190 200 210 220 230 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 250 260 270 280 290 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10