Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7126
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PRIAMLO 8MG/10MG TBL NOB 90
0206191 58/ 463/15-C priamlo.pdf priamlo.pdf C09BB04 R
PRIAMLO 4MG/5MG TBL NOB 90
0206185 58/ 460/15-C priamlo.pdf priamlo.pdf C09BB04 R
PRIAMLO 4MG/5MG TBL NOB 30
0206184 58/ 460/15-C priamlo.pdf priamlo.pdf C09BB04 R
PRIAMLO 4MG/5MG TBL NOB 15
0185906 58/ 460/15-C priamlo.pdf priamlo.pdf C09BB04 R
PRIAMLO 4MG/5MG TBL NOB 10
0185905 58/ 460/15-C priamlo.pdf priamlo.pdf C09BB04 R
PRIAMLO 8MG/5MG TBL NOB 30
0206188 58/ 462/15-C priamlo.pdf priamlo.pdf C09BB04 R
PRITOR 40MG TBL NOB 56
0027320 EU/1/98/089/003 pritor.pdf pritor.pdf C09CA07 R
PRITOR 40MG TBL NOB 98
0027321 EU/1/98/089/004 pritor.pdf pritor.pdf C09CA07 R
PRITOR 40MG TBL NOB 280
0027322 EU/1/98/089/005 pritor.pdf pritor.pdf C09CA07 R
PRITOR 80MG TBL NOB 14
0027323 EU/1/98/089/006 pritor.pdf pritor.pdf C09CA07 R
PRITOR 80MG TBL NOB 28
0027324 EU/1/98/089/007 pritor.pdf pritor.pdf C09CA07 R
PRITOR 80MG TBL NOB 56
0027325 EU/1/98/089/008 pritor.pdf pritor.pdf C09CA07 R
PRITOR 80MG TBL NOB 98
0027326 EU/1/98/089/009 pritor.pdf pritor.pdf C09CA07 R
PRITOR 80MG TBL NOB 280
0027327 EU/1/98/089/010 pritor.pdf pritor.pdf C09CA07 R
PRITOR 20MG TBL NOB 14
0027328 EU/1/98/089/011 pritor.pdf pritor.pdf C09CA07 R
PRITOR 20MG TBL NOB 28
0027329 EU/1/98/089/012 pritor.pdf pritor.pdf C09CA07 R
PRITOR 20MG TBL NOB 56
0027330 EU/1/98/089/013 pritor.pdf pritor.pdf C09CA07 R
PRITOR 20MG TBL NOB 98
0027331 EU/1/98/089/014 pritor.pdf pritor.pdf C09CA07 R
PRITOR 40MG TBL NOB 28X1
0027332 EU/1/98/089/015 pritor.pdf pritor.pdf C09CA07 R
PRITOR 80MG TBL NOB 28X1
0027333 EU/1/98/089/016 pritor.pdf pritor.pdf C09CA07 R

‹‹ ‹ 100 150 160 170 180 190 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 220 230 240 250 260 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10