Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7186
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PRESTANCE 5MG/10MG TBL NOB 56(2X28)
0124103 58/ 204/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 5MG/10MG TBL NOB 60(2X30)
0124104 58/ 204/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 5MG/10MG TBL NOB 90(3X30)
0124105 58/ 204/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 5MG/10MG TBL NOB 100(2X50)
0124106 58/ 204/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 5MG/10MG TBL NOB 120(4X30)
0124107 58/ 204/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 5MG/10MG TBL NOB 500(10X50)
0124108 58/ 204/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 10MG/5MG TBL NOB 5
0124109 58/ 205/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 10MG/5MG TBL NOB 7
0124110 58/ 205/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 10MG/5MG TBL NOB 10
0124111 58/ 205/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 10MG/5MG TBL NOB 14
0124112 58/ 205/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 10MG/5MG TBL NOB 20
0124113 58/ 205/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 10MG/5MG TBL NOB 28
0124114 58/ 205/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 10MG/5MG TBL NOB 30
0124115 58/ 205/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 10MG/5MG TBL NOB 50
0124116 58/ 205/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 10MG/5MG TBL NOB 56(2X28)
0124117 58/ 205/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 10MG/5MG TBL NOB 60(2X30)
0124118 58/ 205/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 10MG/5MG TBL NOB 90(3X30)
0124119 58/ 205/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 5MG/5MG TBL NOB 5
0124081 58/ 203/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 5MG/5MG TBL NOB 7
0124082 58/ 203/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R
PRESTANCE 5MG/5MG TBL NOB 10
0124083 58/ 203/08-C prestance.pdf prestance.pdf C09BB04 R

‹‹ ‹ 100 150 160 170 180 190 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 210 220 230 240 250 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09