Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7126
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 30X1
0226874 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 56X1
0226875 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 60X1
0226876 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 84X1
0226877 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 90X1
0226878 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 10
0226844 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 14
0226845 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 28
0226846 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 30
0226847 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 56
0226848 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 60
0226849 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 84
0226850 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 90
0226851 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 100
0226852 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 10X1
0226853 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 14X1
0226854 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 28X1
0226855 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 30X1
0226856 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 56X1
0226857 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 100X1
0226879 58/ 424/17-C     C09DB01 B

‹‹ ‹ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 40 50 60 70 100 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10