Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7277
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMLODIPIN/VALSARTAN SANDOZ 5MG/80MG TBL FLM 98X1
0172692 58/ 315/16-C amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN SANDOZ 5MG/80MG TBL FLM 280X1
0172693 58/ 315/16-C amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN SANDOZ 5MG/160MG TBL FLM 280(4X70)
0172694 58/ 316/16-C amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN SANDOZ 5MG/160MG TBL FLM 280(20X14)
0172695 58/ 316/16-C amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN SANDOZ 5MG/160MG TBL FLM 56X1
0172696 58/ 316/16-C amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 30X1
0226856 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 56X1
0226857 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 60X1
0226858 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 84X1
0226859 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 90X1
0226860 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 100X1
0226861 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 10
0226862 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 14
0226863 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 28
0226864 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 30
0226865 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 56
0226866 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 60
0226867 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 84
0226868 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 90
0226869 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 10X1
0226853 58/ 423/17-C     C09DB01 B

‹‹ ‹ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 30 40 50 60 100 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09