Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7157
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACTELSAR HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 250
0193917 EU/1/13/817/013 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 14 I
0193918 EU/1/13/817/014 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 28 I
0193919 EU/1/13/817/015 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 56 I
0193920 EU/1/13/817/016 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 84 I
0193921 EU/1/13/817/017 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 90 I
0193922 EU/1/13/817/018 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 98 I
0193923 EU/1/13/817/019 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 14 II
0193924 EU/1/13/817/020 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 28 II
0193925 EU/1/13/817/021 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 56 II
0193926 EU/1/13/817/022 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 84 II
0193927 EU/1/13/817/023 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 90 II
0193928 EU/1/13/817/024 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 98 II
0193929 EU/1/13/817/025 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 30
0193930 EU/1/13/817/026 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 90
0193931 EU/1/13/817/027 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 250
0193932 EU/1/13/817/028 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/25MG TBL NOB 28 I
0193933 EU/1/13/817/029 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/25MG TBL NOB 56 I
0193934 EU/1/13/817/030 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/25MG TBL NOB 84 I
0193935 EU/1/13/817/031 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/25MG TBL NOB 90 I
0193936 EU/1/13/817/032 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 100 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09