Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7277
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
XALEEC COMBI 16MG/12,5MG TBL NOB 21
0140350 58/ 347/10-C xaleeccomb.pdf xaleeccomb.pdf C09DA06 R
XALEEC COMBI 16MG/12,5MG TBL NOB 28
0140351 58/ 347/10-C xaleeccomb.pdf xaleeccomb.pdf C09DA06 R
XALEEC COMBI 16MG/12,5MG TBL NOB 56
0140352 58/ 347/10-C xaleeccomb.pdf xaleeccomb.pdf C09DA06 R
XALEEC COMBI 16MG/12,5MG TBL NOB 84
0140353 58/ 347/10-C xaleeccomb.pdf xaleeccomb.pdf C09DA06 R
XALEEC COMBI 16MG/12,5MG TBL NOB 98
0140354 58/ 347/10-C xaleeccomb.pdf xaleeccomb.pdf C09DA06 R
XALEEC COMBI 16MG/12,5MG TBL NOB 100
0140355 58/ 347/10-C xaleeccomb.pdf xaleeccomb.pdf C09DA06 R
XALEEC COMBI 16MG/12,5MG TBL NOB 250
0140356 58/ 347/10-C xaleeccomb.pdf xaleeccomb.pdf C09DA06 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 14
0182832 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 40MG TBL FLM 500
0182861 58/ 622/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 30
0182834 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 50
0182835 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 56
0182836 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 84
0182837 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 90
0182838 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 98
0182839 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 100
0182840 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 500
0182841 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 20MG TBL FLM 14
0182842 58/ 621/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 20MG TBL FLM 28
0182843 58/ 621/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 20MG TBL FLM 30
0182844 58/ 621/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R

‹‹ ‹ 100 200 300 310 320 330 340 350 356 357 358 359 360 361 362 363 364 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09