Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7157
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
XALEEC 16MG TBL NOB 7 II
0155920 58/ 754/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 16MG TBL NOB 14 II
0155921 58/ 754/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 16MG TBL NOB 20 II
0155922 58/ 754/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 8MG TBL NOB 30 I
0124265 58/ 753/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 8MG TBL NOB 50 I
0124266 58/ 753/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 8MG TBL NOB 56 I
0124267 58/ 753/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 8MG TBL NOB 58 I
0124268 58/ 753/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 8MG TBL NOB 60 I
0124269 58/ 753/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 8MG TBL NOB 84 I
0124270 58/ 753/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 8MG TBL NOB 90 I
0124271 58/ 753/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 8MG TBL NOB 91 I
0124272 58/ 753/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 8MG TBL NOB 98 I
0124273 58/ 753/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 8MG TBL NOB 100 I
0124274 58/ 753/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 16MG TBL NOB 120
0207805 58/ 754/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 8MG TBL NOB 120
0207806 58/ 753/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 16MG TBL NOB 28 II
0155923 58/ 754/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 16MG TBL NOB 30 II
0155924 58/ 754/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 16MG TBL NOB 50 II
0155925 58/ 754/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 16MG TBL NOB 56 II
0155926 58/ 754/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 16MG TBL NOB 58 II
0155927 58/ 754/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R

‹‹ ‹ 100 200 300 310 320 330 340 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červen 2020 v 14:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11