Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7186
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VAPRESS 80MG TBL FLM 280 II
0178887 58/ 379/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 80MG TBL FLM 280 I
0178888 58/ 379/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 7 I
0178889 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 7 II
0178890 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 14 II
0178891 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 14 I
0178892 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 28 I
0178893 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 28 II
0178894 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 30 II
0178895 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 30 I
0178896 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 56 I
0178897 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 56 II
0178898 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 60 II
0178899 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 60 I
0178900 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 90 I
0178901 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 90 II
0178902 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 98 II
0178903 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 98 I
0178904 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 100 I
0178905 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 100 II
0178906 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R

‹‹ ‹ 100 200 290 300 310 320 330 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 360 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09