Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7186
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VALZAP COMBI 80MG/12,5MG TBL FLM 14
0184639 58/ 844/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 80MG/12,5MG TBL FLM 56
0184640 58/ 844/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 80MG/12,5MG TBL FLM 98
0184641 58/ 844/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 160MG/12,5MG TBL FLM 14
0184642 58/ 845/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 160MG/12,5MG TBL FLM 56
0184643 58/ 845/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 160MG/12,5MG TBL FLM 98
0184644 58/ 845/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 160MG/25MG TBL FLM 56
0184645 58/ 846/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 160MG/12,5MG TBL FLM 84
0163328 58/ 845/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 160MG/12,5MG TBL FLM 28
0163327 58/ 845/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 80MG/12,5MG TBL FLM 84
0163326 58/ 844/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 80MG/12,5MG TBL FLM 28
0163325 58/ 844/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 160MG/12,5MG TBL FLM 90
0141394 58/ 845/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 160MG/12,5MG TBL FLM 30
0141393 58/ 845/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 80MG/12,5MG TBL FLM 90
0141392 58/ 844/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 80MG/12,5MG TBL FLM 30
0141391 58/ 844/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 160MG/25MG TBL FLM 98
0184646 58/ 846/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 160MG/25MG TBL FLM 30
0141395 58/ 846/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 160MG/25MG TBL FLM 90
0141396 58/ 846/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VAPRESS 80MG TBL FLM 100 I
0178885 58/ 379/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 160MG TBL FLM 280 I
0178908 58/ 380/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R

‹‹ ‹ 100 200 290 300 310 320 330 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 360 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09