Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6853
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
XALEEC COMBI 16MG/12,5MG TBL NOB 98
0140354 58/ 347/10-C xaleeccomb.pdf xaleeccomb.pdf C09DA06 R
XALEEC COMBI 16MG/12,5MG TBL NOB 100
0140355 58/ 347/10-C xaleeccomb.pdf xaleeccomb.pdf C09DA06 R
XALEEC COMBI 16MG/12,5MG TBL NOB 250
0140356 58/ 347/10-C xaleeccomb.pdf xaleeccomb.pdf C09DA06 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 14
0182832 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 40MG TBL FLM 500
0182861 58/ 622/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 30
0182834 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 50
0182835 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 56
0182836 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 84
0182837 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 90
0182838 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 98
0182839 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 100
0182840 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 10MG TBL FLM 500
0182841 58/ 620/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 20MG TBL FLM 14
0182842 58/ 621/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 20MG TBL FLM 28
0182843 58/ 621/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 20MG TBL FLM 30
0182844 58/ 621/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 20MG TBL FLM 50
0182845 58/ 621/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 20MG TBL FLM 56
0182846 58/ 621/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 20MG TBL FLM 84
0182847 58/ 621/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R
ZEOTA 20MG TBL FLM 90
0182848 58/ 621/12-C zeota.pdf zeota.pdf C09CA08 R

‹‹ ‹ 100 200 290 300 310 320 330 335 336 337 338 339 340 341 342 343 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09