Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7104
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VALTRICOM 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 14
0227515 58/ 590/17-C valtricom.pdf valtricom.pdf C09DX01 R
VALTRICOM 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 28
0227516 58/ 590/17-C valtricom.pdf valtricom.pdf C09DX01 R
VALTRICOM 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 30
0227517 58/ 590/17-C valtricom.pdf valtricom.pdf C09DX01 R
VALTRICOM 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 56
0227518 58/ 590/17-C valtricom.pdf valtricom.pdf C09DX01 R
VALTRICOM 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 60
0227519 58/ 590/17-C valtricom.pdf valtricom.pdf C09DX01 R
VALZAP 160MG TBL FLM 56
0203127 58/ 843/09-C valzap.pdf valzap.pdf C09CA03 R
VALZAP 160MG TBL FLM 84
0163195 58/ 843/09-C valzap.pdf valzap.pdf C09CA03 R
VALZAP 160MG TBL FLM 28
0163194 58/ 843/09-C valzap.pdf valzap.pdf C09CA03 R
VALZAP 80MG TBL FLM 84
0163193 58/ 842/09-C valzap.pdf valzap.pdf C09CA03 R
VALZAP 80MG TBL FLM 30
0141443 58/ 842/09-C valzap.pdf valzap.pdf C09CA03 R
VALZAP 80MG TBL FLM 56
0203128 58/ 842/09-C valzap.pdf valzap.pdf C09CA03 R
VALZAP 160MG TBL FLM 90
0141446 58/ 843/09-C valzap.pdf valzap.pdf C09CA03 R
VALZAP 160MG TBL FLM 30
0141445 58/ 843/09-C valzap.pdf valzap.pdf C09CA03 R
VALZAP 80MG TBL FLM 90
0141444 58/ 842/09-C valzap.pdf valzap.pdf C09CA03 R
VALZAP 80MG TBL FLM 28
0163192 58/ 842/09-C valzap.pdf valzap.pdf C09CA03 R
VALZAP COMBI 160MG/12,5MG TBL FLM 84
0163328 58/ 845/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 160MG/25MG TBL FLM 28
0163329 58/ 846/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 160MG/25MG TBL FLM 84
0163330 58/ 846/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 160MG/25MG TBL FLM 14
0169726 58/ 846/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R
VALZAP COMBI 80MG/12,5MG TBL FLM 30
0141391 58/ 844/09-C valzapcomb.pdf valzapcomb.pdf C09DA03 R

‹‹ ‹ 100 200 290 300 310 320 330 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 350 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10